Telectriq


Vi utför elektriska arbeten enligt önskemål från kunden.

Kontakta oss för rådgivning om just ert behov!


Per Hansen - 0704-83 18 70
                Telectriq AB Organisationsnr: 556953-5890
Missionsvägen 6 Bankgironr: 5588-5743
187 63 Täby